Vårt mål är att du ska få ett jobb eller börja på en utbildning. Du får ett individuellt anpassat stöd  av våra professionella handledare för att stärka dig i ditt jobbsökande.

tjänsten kan innehålla

 • Kartläggning av dina egenskaper, styrkor och kompentenser
 • Hjälp att hitta och söka jobb
 • Hjälp att förbättra dina ansökningshandlingar
 • Kontakter med arbetsgivare
 • Dataundervisning
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studiebesök, arbetsplatsförlagda aktiviteter
 • Språkundervisning med mera

Vill du börja i Rusta och Matcha?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill börja på Rusta och Matcha hos Arbetsmedlarna. Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja. Är du osäker på hur du väljer oss som leverantör, ring oss på 070-320 21 28 så hjälper vi dig!

förbereda mig för jobb

– Vi tror på att du kan ändra din livs- och jobbsituation. Fokusera ditt arbetssökande med våra tips och hjälp så kommer det ge ett resultat.

Hur ska jag förbereda mig?

När man ska ut på en intervju eller börja ett helt nytt jobb är det normalt att bli nervös eller osäker på hur man bäst hanterar situationen. Vi hjälper dig med förberedelserna så att du kan ta ditt nästa karriärsteg med nytt självförtroende. 

Glöm inte bort att:

 • Fokusera på dina mål
 • Vara trevlig och glad
 • Ha tålamod och visa respekt.
 • Komma i tid.
 • Ställa frågor, det visar att du är intresserad.

Tips för CV

Det är viktigt att ha ett bra CV som visar din erfarenhet och kompetens och speglar jobben du söker. Låt dina senaste jobb stå först och skriv en eller två meningar som beskriver rollerna. Kom ihåg att alla erfarenheter är värda något, men alla är inte nödvändigtvis relevanta för alla jobb du söker. Vi hjälper dig att kolla igenom dina ansökningshandlingar och kan ge dig tips om hur dessa kan förbättras avseende struktur, språk, innehåll och utseende för ett professionellt första intryck. 

TIPS FÖR PERSONLIGT BREV

Det personliga brevet ska innehålla information om dig som är viktig för en arbetsgivare att känna till, exempelvis din motivation till att söka just det jobbet. Det bör också innehålla argument varför du passar för en viss roll, kopplat till dina kompetenser, egenskaper eller erfarenheter. Det personliga brevet bör även ge arbetsgivaren en rättvisande bild av vem du är på arbetsplatsen och varför detta gör dig till den bästa kandidaten för jobbet. Det viktigaste här är att vara relevant och öka intresset hos arbetsgivaren. Vi har hjälpt många deltagare att ge en bra bild av sig själva till sin nya arbetsgivare — Låt oss hjälpa dig också!

Personligt brev

 1. Tänk på att skriva kort och innehållsrikt om VARFÖR du söker just denna tjänst och varför du tror att du skulle passa bra.
 2. Fokusera på framtiden och vad du kan erbjuda som arbetare och anställd.
 3. Matcha dina kunskaper till företag och platser som efterfrågar dessa.
 4. Skriv med rättstavning och korrekt meningsbyggnad.
 5. Läs igenom arbetsannonsen noga och stäm av så att du inte missar någonting viktigt.

CV och meritförteckning

 1. Skriv ett kort personligt brev som ger en tydlig bild av dina kunskaper och meriter.
 2. Lista upp relevanta anställningar och utbildningar snyggt.
 3. Använd gärna typografi för att få vissa saker att stå ut som du vill “utmärka” lite extra.
 4. Lista dina utbildningar och examensår (inte hur långt tid det tog att slutföra).